header image

11 jaar schoolmaaltijden voor kinderen

Voor € 63,30 kunt u een kind een heel schooljaar te eten geven.

Dat is maar 32 eurocent per maaltijd.

Het verband tussen voeding en onderwijs is onmiskenbaar. We weten dat ondervoeding veel schade toebrengt aan de groei, de ontwikkeling en het welzijn van een kind.

Met de juiste voeding zijn kinderen gezonder, hebben ze meer energie om te spelen en te leren, en gaan ze een betere toekomst tegemoet.

Daarom ondersteunt de Lifeplus Foundation het voedselprogramma voor scholen van JAM International. Dit programma zorgt ervoor dat 19.000 basisschoolkinderen op het platteland van Mozambique elke schooldag een maaltijd krijgen met een hoge voedingswaarde.

Voor de meeste kinderen is dit de enige maaltijd waarvan ze zeker weten dat ze die zullen krijgen.

Bovendien besteedt het programma aandacht aan tuinieren, om de kinderen belangrijke landbouwvaardigheden aan te leren en kennis over gevarieerde voeding op te laten doen. Daarnaast wordt een deel van de groenten die uit de schooltuinen wordt geoogst, verwerkt in de warme schoolmaaltijden.

Dit is het 11e jaar dat de Lifeplus Foundation de magen van hongerige kinderen in Mozambique heeft gevuld.

Help nu mee en geef een kind onderwijs en één maaltijd per dag.

100% van uw donatie gaat rechtstreeks naar dit programma.