header image

140.624 euro opgehaald tijdens het Lifeplus Foundation Fundraising Weekend in Keulen!

Dankzij een geweldig jaar waarin enthousiaste supporters van de Lifeplus Foundation geld hebben ingezameld, kunnen wij klimaatvriendelijke oplossingen voor stromend water blijven financieren en begeleiden voor gemeenschappen die nog nooit veilig lokaal water hebben gehad. Gelukkig hebben we ons doel van 2017 om nog één gemeenschap op het platteland van Kenia te voorzien van water al ruimschoots behaald. Na de resultaten van het Lifeplus Foundation Fundraising Weekend in Keulen beschikken nu niet één maar zelfs drie gemeenschappen over water voor hun dagelijkse behoeften! Dit betekent schoon water om te drinken, betrouwbaardere voedselbronnen en een betere algehele gezondheid.  Kinderen kunnen op school blijven omdat ze niet meer urenlang moeten lopen om water op te halen, wat vaak onveilig is. Dit betekent concreet dat er drie zanddammen, drie gemeenschappelijke waterputten en drie scholen met regenopvangsystemen voor 104.000 kubieke meter regenwater en wasbakken nu zijn gefinancierd en worden gerealiseerd. En omdat deze gemeenschappen zich allemaal binnen hetzelfde gebied bevinden als onze bestaande waterprojecten, betekent dit dat de Lifeplus Foundation echt een positief verschil maakt in een geografische regio in het zuidoosten van Kenia.

Bedankt voor uw bijdrage aan het veranderen van duizenden levens en het bieden van kansen aan mensen in nood om hun potentieel te verwezenlijken. Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de voortgang en de impact van deze projecten.